Otomatik Veri Toplama

  1. Barkod Yazıcılar,
  2. Etiketleme Yazılımları,
  3. Otomatik Etiket Aplikatörleri,
  4. Barkod Yazıcı Sarf Malzemeleri,
  5. Barkod Okuyucular,
  6. Mobil Terminaller,
  7. Mobil Yazıcılar,
  8. Kablosuz Ağ Ürünleri,
  9. RFID Sistemleri,
  10. RTLS Sistemleri

Verilerinizden maksimum değeri çıkarmak.

İmalat sektörü, operasyonların verimliliğini daha da artırmanın yollarını bulmaya ve daha yalın ilke ve süreçleri benimsemeye çalıştıkça, değer zincirindeki verilerin özünde yer alan değerler artıyor.

 

Birçok şirket operasyonlarla ilgili daha fazla bilgi ve görünürlük kazanmak için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), tedarik zinciri, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve diğer yönetim yazılımlarına güveniyor. Bu uygulamalar oldukça etkili olabilir, ancak bugünün teknolojileri ile elde edilebilecek sonuçları sunmaz.

Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama (AIDC) teknolojileri, bu veri değerlerinin elde edilebilmesi için kullanılan araçlardır.

AIDC teknolojileri, bir öğeyi veya varlığı “işaretlemek” için kullanılan barkod, RFID, GPS ve duyusal teknolojileri ve barkod etiketi gibi uygulanan içeriği okumak ve çözmek için kullanılan tarayıcılar, okuyucular ve diğer altyapı öğeleri gibi bitişik “sorgulama” teknolojilerini ifade eder . Değer zincirinin her aşamasında bulunan iş akışlarını ve süreçlerini belirleyerek, verilerin kullanılabilirliğini artırmak ve genel süreç boyunca görünürlük ve verimlilik düzeylerini artırmak için AIDC teknolojilerinin nasıl konuşlandırılacağını belirlemek mümkündür.